POL:AF:Democratic Youth Organisation of Afghanistan

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
Afghanistan
(de) Demokratische Jugendorganisation Afghanistans (DJOA)
(en) Democratic Youth Organisation of Afghanistan (DYOA)
(dari) Sazman-e Dimukratik-e Javanan-e Afghanistan (زب دموکراتيک )
(pashto) n (د افغانستان د خلق دموکراټیک ګوند)
(Führer) ?
(aktiv) ?-1992

Emblem

Flagge

Grafiken

Quellen und Links