POL:AF:The Afghanistan People's Revolutionary Party

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
Afghanistan
(de) Volksrevolutionäre Partei von Afghanistan (VRPA)
(en) The Afghanistan People's Revolutionary Party (APRP)
(dari) Hezb-e ... Afghanistan ()
(pashto) De Afghanistan de Khalq ... Gund (د افغانستان د خلک انقلابي ګوند)
(Führer) ?
(aktiv) ?

Emblem

Flagge

Quellen